ĐỖ , T. H. .; NGUYỄN , Q. Q. .; NGUYỄN , H. D. .; NGUYỄN , N. Q. .; NGUYỄN , T. H. .; NGUYỄN , T. H. .; ĐỖ , T. T. .; LÊ, T. H. .; MAI , T. M. A. .; HOÀNG , T. L. .; NGUYỄN , T. L. .; NGUYỄN , H. L. . THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7170. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7170. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.