TRẦN , Đức L. .; LÊ, T. T. H. .; NGUYỄN , V. D. .; ĐOÀN , T. H. .; NGUYỄN, V. T. . ĐẶC ĐIỂM GIẢM CHÚ Ý Ở NGƯỜI BỆNH VỊ THÀNH NIÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7172. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7172. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.