ĐÀO , T. H. .; NGUYỄN , M. P. . LIÊN QUAN GIỮA SỰ THAY ĐỔI NIÊM MẠC TỬ CUNG SAU KHI DÙNG PROGESTERONE VỚI KẾT QUẢ CÓ THAI Ở CHU KỲ CHUYỂN PHÔI NANG ĐÔNG LẠNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7177. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7177. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.