DƯƠNG , T. H. .; TRƯƠNG , V. C. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8332. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8332. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.