PHẠM , V. D. .; KIM , V. V. .; HOÀNG, A. . ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8333. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8333. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.