NGUYỄN, T. N. H.; ĐỖ , H. K. .; ĐÀO , M. T. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT CETUXIMAB KẾT HỢP HÓA TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY VÙNG ĐẦU CỔ TÁI PHÁT, DI CĂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8334. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8334. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.