ĐỖ, T. Đạt .; VŨ , T. K. N. .; NGUYỄN, T. T. H. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ÁP XE VÚ Ở NHỮNG PHỤ NỮ CHO CON BÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8335. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8335. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.