ĐẶNG , T. G. .; KHÚC, C. H. .; PHAN , N. H. .; LẠI , T. T. H. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIC – IV BẰNG PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP PHẪU THUẬT, HÓA CHẤT TIỀN PHẪU, HÓA CHẤT HẬU PHẪU TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8337. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8337. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.