NGUYỄN, H. B.; NGUYỄN, C. T.; LÊ, H. B. .; TRẦN , X. T. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU XOAY TRỤC VẬT HANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8338. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8338. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.