PHẠM , G. A. .; NGUYỄN, T. P. .; NGUYỄN, T. A. .; TRỊNH , T. T. B. .; TRẦN , T. N. .; ĐỖ , T. T. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8339. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8339. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.