LÊ, M. H.; ĐỖ , T. S. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN NGẢ TRƯỚC PHÚC MẠC, SỬ DỤNG LƯỚI 3D ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN TẠI BỆNH VIỆN E. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8340. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8340. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.