BÙI , T. A. .; ĐÀO , X. T. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8341. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8341. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.