TRẦN , V. H. .; NGUYỄN, V. C. .; TRẦN , Đức Q. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY – HÀNH TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8342. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8342. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.