ĐINH , P. H. .; NGUYỄN, T. K. L. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN SỤN CHÊM KHỚP GỐI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8343. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8343. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.