NGUYỄN , M. A. .; NGUYỄN, X. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8347. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8347. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.