NGUYỄN, V. D. .; NGUYỄN, C. B. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN 1/3 TRÊN BẰNG NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8349. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8349. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.