VŨ , T. H. .; TRẦN , H. T. .; NGUYỄN , A. T. .; ĐẶNG , T. D. .; NGUYỄN , T. .; LÊ, T. L. .; NGUYỄN, T. Đạt . ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP NẶNG ĐƯỢC DẪN LƯU Ổ TỤ DỊCH Ổ BỤNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8350. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8350. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.