VŨ , M. H. .; TRẦN , H. T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8351. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8351. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.