LÊ, T. K. H. .; TRẦN , Đức S.; NGUYỄN, N. V. .; TRẦN , V. T. .; TRẦN , T. K. T. . TỈ LỆ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8352. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8352. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.