ÂN, T. H. A. .; LÝ , H. P. .; HỒ , Y. B. .; ĐẶNG , T. .; NGUYỄN, Q. V. .; TRẦN , P. D. T. . KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8353. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8353. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.