NGUYỄN , T. H. .; MAI , Q. T. .; ĐỖ , V. H. . ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VÕNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8354. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8354. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.