BÙI , T. H. G. .; ĐOÀN , D. T. .; NGUYỄN, T. A. . MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TẠI NGÀY THỨ 28 TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8356. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8356. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.