NGUYỄN, T. Đào .; NGÔ , G. M. .; TRẦN , N. Ánh . GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8358. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8358. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.