NGUYỄN, N. T.; TRẦN , H. T. .; HÀ, T. H. . TỶ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ DIQUAT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8359. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8359. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.