NGUYỄN, T. L. A. .; ĐỖ , T. T. H. .; ĐÀM , T. T. . SỰ HÀI LÒNG VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP LÝ THUYẾT VÀ LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8360. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8360. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.