ĐẶNG , V. Đức .; NGUYỄN, T. T. .; BÙI , T. D. .; LƯU , Q. M. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8361. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8361. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.