CAO, L. B. A. .; TRẦN , A. V. .; TĂNG , K. H.; LÊ, B. L. . TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8363. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8363. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.