NGUYỄN , T. L. .; ĐỖ , A. T. .; TRẦN , T. .; NGUYỄN, T. T. H. . KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ SAU HÓA XẠ TRỊ TIỀN PHẪU VÀ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN CT3, 4N1-2M0 TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8365. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8365. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.