TRẦN , N. H. .; PHẠM , V. M. .; LÊ, H. P. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8367. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8367. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.