LÊ, T. L. .; NGUYỄN , N. C. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT CHÍNH Ở BỆNH NHÂN TIỂU DƯỠNG CHẤP TỰ PHÁT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8368. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8368. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.