TRỊNH , T. T. .; DIỆP , T. M. .; VÕ , Ý L. .; TRẦN , N. M. T.; NGUYỄN, T. M. T. . CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8369. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8369. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.