PHẠM, T. T. T.; NGUYỄN, T. Đạt; NGUYỄN, H. Q.; NGUYỄN, Q. Đại; PHẠM, X. T.; NGUYỄN, T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG LỒNG NGỰC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8464. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8464. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.