NGUYỄN, T. H.; NGUYỄN, B. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT SỬA VAN HAI LÁ TRONG ĐIỀU TRỊ HỞ VAN HAI LÁ DO THOÁI HÓA VAN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8466. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8466. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.