NGUYỄN, N. T. A.; NGUYỄN, Q. B.; TRẦN, T. T. H.; NGÔ, T. A. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ THÀNH BỤNG CỦA THAI PHỤ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8468. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8468. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.