CAO, V. C.; TẠ, M. C. KẾT QUẢ XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP THẤT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN ĐƯỢC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8469. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8469. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.