ĐỖ, T. N. L.; THỊNH, T.; NGÔ, H. S.; DƯƠNG, H. Q.; NGUYỄN, H. H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI HAI BÊN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8478. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8478. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.