TÔ, H. M.; TRẦN, H. T.; NGUYỄN, A. T.; NGUYỄN, H. Q. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỞ KHÍ QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG QUA DA TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 – BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8479. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8479. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.