ĐINH, N. S.; NGUYỄN, H. L.; PHAN, T. L. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4L5 ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8480. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8480. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.