TRẦN, Q. H.; NGUYỄN, Đình B. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG VÀO TỪ HỆ TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8483. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8483. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.