NGUYỄN, T. T. H.; ĐỖ, T. Đạt. KẾT QUẢ SƠ SINH CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8484. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8484. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.