NGUYỄN, T. T. U.; TRƯƠNG, N. L. C. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8485. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8485. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.