NGUYỄN, T. K. H.; PHAN, T. C.; LÊ, T. P. HỘI CHỨNG CHÂN KHÔNG YÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8486. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8486. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.