LƯU, V. T.; ĐINH, D. H.; ĐÀO, T. D.; PHÙNG, H. Đại; NGUYỄN, T. H. THỰC TRẠNG MẤT RĂNG VÀ NHU CẦU LÀM PHỤC HÌNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI KHOA RĂNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8487. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8487. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.