NGUYỄN, T. H.; TRẦN, D. C. NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ XỬ TRÍ THAI NGHÉN THOÁT VỊ HOÀNH TRÁI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ-SẢN TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8488. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8488. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.