VŨ, T. T. H.; TRẦN, T. T. T.; BÙI, T. X. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT TIM MẠCH TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8489. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8489. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.