TRẦN, T. T.; NGUYỄN, T. T. D.; PHẠM, H. V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GLÔCÔM TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8491. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8491. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.