LÊ, Q. N.; NGUYỄN, X. K.; DƯƠNG, Q. H. NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN STAT6 RS703817 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN CÓ HBSAG (+). Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8495. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8495. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.