ĐỖ, T. H.; PHẠM, T. N. O.; PHẠM, M. H.; PHẠM, M. H. ĐẶC ĐIỂM BỆNH GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8496. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8496. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.