ĐOÀN, K. T.; VÕ , T. M.; PHẠM, T. T. T.; TRƯƠNG, H. K. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM KHÁNG TRỊ THỰC HIỆN QUANG ĐÔNG VI XUNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BỔ SUNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8497. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8497. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.