ĐỖ, A. T.; NGUYỄN, T. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV - TÁI PHÁT VÀ/HOẶC DI CĂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8504. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8504. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.